Khái niệm cơ bản về IoT Gateway - Cấu trúc của IoT Gateway - Chức năng của một IoT Gateway

Máy tính công nghiệp Advantech hoạt động bền bỉ 24/7/365

Khái niệm cơ bản về IoT Gateway - Cấu trúc của IoT Gateway - Chức năng của một IoT Gateway

IoT Gateway là thành phần rất quan trọng trong mang lưới IoT. Bài viết này sẽ làm rõ câu hỏi: "IoT Gateway là gì?"

Một Gateway là cầu nối giữa các công nghệ truyền thông khác nhau, các công nghệ này thường khác nhau về chủng loại, giao diện I/O hoặc giao thức kết nối.

Ví dụ để minh hoạt đầu tiên chính là các Internet Gateway mà hầu hết chúng ta đều đang sử dụng ở nhà, chúng thường được đặt bên trong router hoặc modem, dùng để thiết lập kết nối mạng diện rộng (WAN) tới mạng nội bộ (LAN) của gia đình bạn – một mạng cục bộ thông qua nhà cung cấp Internet (ISP). Chi tiết hơn, ta có HDLC (Điều khiển liên kết dữ liệu mức cao) là giao thức truyền thông mục đích chung Point-to-Point Protocol (hoặc PPP) hoạt động ở cấp liên kết dữ liệu được sử dụng ở một bên và Giao thức Internet TCP/IP ở bên kia

IoT Gateway là các thiết bị với cùng mục đích như Internet Gateway, đó chính là kết nối các công nghệ truyền thông khác nhau.

IoT Gateway UTX-3117 của Advantech hỗ trợ đầy đủ các kết nối IoT không dây như Bluetooth, WiFi, BLE, Zigbee, Z-Wave, 6LoWPAN, NFC, WiFi Direct, GSM, LTE, LoRa, NB-IoT và LTE-M

IoT Gateway là một máy tính nhúng làm cầu nối kết nối giữa các cảm biến (Sensors), tác nhân (Actors) tới mạng diện rộng Internet hoặc mạng nội bộ Intranet

Các công nghệ truyền thông được sử dụng bởi các cảm biến là Bluetooth, WiFi, BLE, Zigbee, Z-Wave, 6LoWPAN, NFC, WiFi Direct, GSM, LTE, LoRa, NB-IoT và LTE-M… Một IoT Gateway sẽ tích hợp một vài công nghệ không dây này. Phía bên kia mà IoT Gateway giao tiếp tới là mạng cục bộ Intranet hoặc mạng diện rộng Internet.

Việc làm cầu nối giao tiếp giữa các cảm biến và mạng Internet chỉ là một chức năng của IoT Gateway. Một IoT Gateway còn rất nhiều khả năng quan trọng khác liên quan đến việc lọc dữ liệu lớn từ các các cảm biến, khả năng xử lý và lưu trữ các dữ liệu quan trọng tại biên(Edge) là cần thiết và làm giảm lượng dữ liệu chuyển tiếp đến các đám mây (IoT Cloud)

Một khía cạnh khác có thể được cung cấp bởi IoT Gateway là khả năng bảo mật dữ liệu nâng cao với các công nghệ tiên tiến là một phần của điện toán biên (Edge Computing). Một Edge IoT Gateway có thể tích hợp cảm biến ở trên nó và được cài đặt sẵn một vài phần mềm xử lý dữ liệu để tối ưu hoá hệ thống điện toán bằng cách xử lý tính toán ngay tại biên trước khi gửi dữ liệu về đám mây.


Đọc thêm:

Share this:

Post a Comment