Giải pháp SCADA/HMI của Advantech dùng switch EKI và máy tính công nghiệp TPC

Máy tính công nghiệp Advantech hoạt động bền bỉ 24/7/365

Giải pháp SCADA/HMI của Advantech dùng switch EKI và máy tính công nghiệp TPC
Cùng với Trạm điều khiển giám sát trung tâm, Trạm thu thập dữ liệu trung gian và Hệ thống truyền thông, Giao diện người- máy HMI là một thành phần của hệ thống SCADA. Là các máy tính công nghiệp dạng bảng hiển thị quá trình xử lí dữ liệu để người vận hành điều khiển các quá trình hoạt động của hệ thống. Các giao diện HMI đang trở nên ngày càng phổ biến bên cạnh các trang thiết bị sản xuất khác của nhà xưởng.

Trên đây, maytinh365.com xin giới thiệu cấu trúc một mạng lưới SCADA trong Smart Factories của Advantech nhắm đến thị trường Industry 4.0, hệ thống bao gồm các thành phần switch và router truyền thông công nghiệp không dây và có dây EKI, các máy tính công nghiệp làm bảng điều khiển HMI là máy tính all-in-one màn cảm ứng TPC với chức năng trung gian kết nối nhằm thu thập dữ liệu từ các cảm biến, thiết bị vận hành và các bộ remote I/O modules. Sau khi các dữ liệu sản xuất được thu thập, các phòng điều khiển trung tâm sẽ tiến hành lưu trữ, phân tích và tổng hợp để có được những đánh giá chi tiết, nhằm hỗ trợ các nhà quản lý ra quyết định tối ưu hệ thống sản xuất, vật liệu, con người...

Share this:

Post a Comment