Mẹo lựa chọn bộ remote Input/Output thu thập dữ liệu cấp trường Advantech ADAM (Phần 2)

Máy tính công nghiệp Advantech hoạt động bền bỉ 24/7/365

Mẹo lựa chọn bộ remote Input/Output thu thập dữ liệu cấp trường Advantech ADAM (Phần 2)

Ở phần 1, chúng ta đã thảo luận về việc lựa chọn Advantech remote I/O ADAM dựa trên phần cứng. Ở phần này, ta sẽ liệt kê các giao thức mà từng dòng ADAM hỗ trợ, từ đó lựa chọn chúng theo tiêu chí này.
Bộ thu thập tín hiệu, điều khiển logic cấp trường Advantech ADAM trong một hệ thống HMI/SCADA
Dòng ADAM-4000 hỗ trợ ASCII hoặc Modbus/RTU
  • ASCII (American Standart Code for Information Interchange) chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ, là một chuẩn 128-bit và 7-bit kết hợp để truyền dữ liệu giữa các PCs
  • Modbus/RTU là một giao thức mở 16-bit qua cổng nối tiếp RS-232,485 dùng hàm băm CRC (Cyclic- Redundant Checksum) được sử dụng rất nhiều trong ngành tự động hóa nhờ tính ổn định.
Dòng ADAM-6000, ADAM-6200 & WISE-4000 hỗ trợ Modbus TCP, TCP/IP, UDP, HTTP & DHCP
  • Modbus/TCP là một giao thức truyền tải dựa trên Modbus, hỗ trợ truyền tải raw bits với rất ít rào cản, hiệu quả trong việc kết nối các thiết bị trên cùng một mạng nội bộ. Giao thức này rất thông dụng và dễ dàng triển khai.
  • TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) được dùng để kết nối các máy tính trên mạng internet, kết hợp giữa TCP và IP để truyền tải dữ liệu.
  • UDP (User Datagram Protocol) là một khác biệt của TCP có thể chạy trên giao thức IP, kết nối các ứng dụng với thiết lập độ trễ low latency.
  • HTTP (HyperText Transfer Protocol) là một protocol world wide web rất thông dụng hiện hay với các công nghệ ActiveX, Java và JavaScript.
  • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) làm việc dựa trên việc gán các địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng nội bộ. Cho phép dễ dàng quản lý và điều khiển.
Dòng ADAM-6100 hỗ trợ Ethernet/IP và các thiết bị Profinet
  • Ethernet/IP là sự kết hợp của chuẩn Ethernet thông thường và CIP(Common Industrial Protocol), giao thức này định nghĩa chức năng và dữ liệu truyền tải thông qua các lớp mạng.
  • Profinet (Process Field Net) theo chuẩn IEEE 802.3 không dây, là một chuẩn truyền thông fieldbus trong ngành kỹ thuật tự động hóa.

Share this:

Post a Comment