Máy tính công nghiệp và thiết bị truyền thông SCADA của Advantech trong xử lý và quan trắc nước

Máy tính công nghiệp Advantech hoạt động bền bỉ 24/7/365

Máy tính công nghiệp và thiết bị truyền thông SCADA của Advantech trong xử lý và quan trắc nước

Hotline: 038.8888.264


Giải pháp SCADA trong xử lý và quan trắc nước
Advantech cung cấp các giải pháp tổng thể ngành nước trong các đập điều phối nước, trạm xử lý nước, nhà máy phân phối nước, các hệ thống xây dựng trên kiến trúc phân tán đảm bảo hoạt động ổn định với các dữ liệu thời gian thực, cần thiết cho việc giám sát, điều khiển và quản lý cấp phát nước.
Giải pháp tổng thể cho các nhà máy nước
Xử lý nước thải công nghiệp
Công nghệ của Advantech giúp nhà máy nước hoạt động ổn định và hiệu quả với các tiến trình quản lý và cung cấp nước Advantech cung cấp hệ thống giám sát từ xa cho các trạm xử lý nước. Hệ thống này thu thập, xử lý dữ liệu và thực hiện các hoạt động điều khiển thông qua SCADA/HMI
Giám sát xả thải công nghiệp Hệ thống chống lụt thành phố
Advantech đề xuất các gói giải pháp bao gồm cả phần cứng và phần mềm đảm bảo chức năng đo đạc chính xác nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm nước Phòng chống lụt bão thành phố, chủ yếu là thực hiện điều tiết lưu lượng nước khi có mưa lớn. Các trạm bơm được kết hợp với các hệ thống cảnh báo thông qua các kế hoạch hoạt động


Thiết bị remote I/O thu thập dữ liệu và điều khiển từ xa
Dòng sản phẩm ADAM-6000/6200: Input/Output module hoạt động từ xaDòng ADAM-5000:
Điều khiển & Input/Output


Dòng APAX-5000:
Điều khiển phân tán & I/O
Máy tính công nghiệp làm data Gateway


Dòng sản phẩm máy tính nhúng UNO
Thiết bị hạ tầng mạng


Dòng switch công nghiệp EKI


Máy tính công nghiệp làm Server
Máy chủ cấp công nghiệp
Phần mềm Advantech WebAccess

Máy tính công nghiệp làm bảng HMI hiển thị dữ liệu


Máy tính công nghiệp dạng máy tính bảng
Máy tính công nghiệp dạng bảng điều khiển TPC
              

Share this:

Post a Comment