Linh kiện máy tính công nghiệp Advantech

Máy tính công nghiệp Advantech hoạt động bền bỉ 24/7/365

Linh kiện máy tính công nghiệp Advantech

96MP2QD-26FB-6M7T
CPU ON SOCKET, CORE2 QUAD DT 2.6G 13F 6M 775P Q9400(G)


96MP2DD-18F8-2M7T
CPU ON SOCKET, CORE2 DUO DT 1.8G 800F 2M 775P E4300(G)


96MP2DD-28FA-3M7T1
CPU ON SOCKET, CORE2 DUO DT 2.8G 1KF 3M 775P E7400(G)


96MP2DD-3FB-6M7T1
CPU ON SOCKET, CORE2 DUO DT 3.0G 13F 6M 775P E8400(G)


96MP2DD-21FA-2M7T
CPU ON SOCKET, CORE2 DUO DT 2.13G 1KF 2M 775P E6400(G)


96MP2DM-22FA-3M4T
CPU ON SOCKET, CORE2 DUO M 2.26G 1KF 3M 478P P8400(G)


96MP2DM-25FA-6M4T
CPU ON SOCKET, CORE2 DUO M 2.53G 1KF 4M 478P T9400(G)


96MP2DM-22GF8-4M4T
CPU ON SOCKET, CORE2 DUO M 2.2G 800F 4M 478P T7500(G)


96MP2DM-21F6-4M4T
CPU ON SOCKET, CORE2 DUO M 2.16G 667F 4M 478P T7400(G)


96MPI3M-2.2-3M9T
CPU ON SOCKET, CORE 2.2G 3M 988P 2CORE I3-2330E(G)


96MPI3M-2.4-3M9T
CPU ON SOCKET, CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I3-3120ME(G)


96MPI3S-3.7-3M11T
CPU ON SOCKET, CORE 3.7G 3M 1151P 2 CORE I3-6100


96MPI3S-2.7-4M11T
CPU ON SOCKET, CORE 2.7G 4M 1151P 2 CORE I3-6100TE


96MPI3-3.06-4M11T
CPU ON SOCKET, CORE 3.06G 4M 1156P 2CORE I3-540(G)


96MPI3-3.3-3M11T1
CPU ON SOCKET, CORE 3.3G 3M 1155P 2CORE I3-3220(G)


96MPI3-3.5-4M10T
CPU ON SOCKET, CORE 3.5G 4M 1150P 2CORE I3-4330


96MPI3-3.3-3M11T
CPU ON SOCKET, CORE 3.3G 3M 1155P 2CORE I3-2120(G)


96MPI3-2.4-4M10T
CPU ON SOCKET, CORE 2.4G 4M 1150P 2CORE I3-4330TE


96MPI5-3.33-4M11T
CPU ON SOCKET, CORE 3.33G 4M 1156P 2CORE I5-660(G)


96MPI5S-3.2-6M11T
CPU ON SOCKET, CORE 3.2G 6M 1151P 4 CORE I5-6500


96MPI5-2.9-6M10T
CPU ON SOCKET, CORE 2.9G 6M 1150P 4 CORE I5-4570S


96MPI5-2.7-4M10T
CPU ON SOCKET, CORE 2.7G 4M 1150P 2 CORE I5-4570TE


96MPI5M-2.4-3M9T
CPU ON SOCKET, CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I5-520M(G)


96MPI5-2.66-8M11T
CPU ON SOCKET, CORE 2.66G 8M 1156P 4CORE I5-750(G)


96MPI5-3.1-6M11T
CPU ON SOCKET, CORE 3.1G 6M 1155P 4CORE I5-2400(G)


96MPI5S-2.3-6M11T1
CPU ON SOCKET, CORE 2.3G 6M 1151P 4 CORE I5-6500TE


96MPI5M-2.4-3M9T1
CPU ON SOCKET, CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I5-520M(G)


96MPI5M-2.5-3M9T
CPU ON SOCKET, CORE 2.5G 3M 988P 2CORE I5-2510E(G)


96MPI5-3.0-6M11T
CPU ON SOCKET, CORE 3.0G 6M 1155P 4CORE I5-3550S(G)


96MPI5-2.7-3M9T
CPU ON SOCKET, CORE 2.7G 3M 988P 2CORE I5-3610ME(G)


96MPI7S-2.4-8M11T1
CPU ON SOCKET, CORE 2.4G 8M 1151P 4 CORE I7-6700TE


96MPI7-2.8-8M11T
CPU ON SOCKET, CORE 2.8G 8M 1156P 4CORE I7-860(G)


96MPI7-3.1-8M10T
CPU ON SOCKET, CORE 3.1G 8M 1150P 4 CORE I7-4770S


96MPI7M-2.1-6M9T
CPU ON SOCKET, CORE 2.1G 6M 988P 4CORE I7-2710QE(G)


96MPI7-3.4-8M11T1
CPU ON SOCKET, CORE 3.4G 8M 1155P 4CORE I7-3770(G)


96MPI7-2.3-8M10T
CPU ON SOCKET, CORE 2.3G 8M 1150P 4 CORE I7-4770TE


96MPI7-3.4-8M11T
CPU ON SOCKET, CORE 3.4G 8M 1155P 4CORE I7-2600(G)


96MPI7S-3.4-8M11T
CPU ON SOCKET, CORE 3.4G 8M 1151P 4 CORE I7-6700


96MPI7M-2.3-6M9T
CPU ON SOCKET, CORE 2.3G 6M 988P 4CORE I7-3610QE(G)


96MPI7-3.2-8M10T
CPU ON SOCKET, CORE 3.2G 8M 1150P 4CORE i7-4790S


96MPI7M-2.66-4M9T
CPU ON SOCKET, CORE 2.66G 4M 988P 2CORE I7-620M(G)


96MPXES-3.6-8M11T
CPU ON SOCKET, XEON  3.6G 8M 1151P 4 CORE E3-1275V5


96MPXEI-2.0-20M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.0G 20M 2011P 8CORE E5-2640V2


96MPXE-2.1-20M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.1G 20M 2011P 8CORE E5-2658(G)


96MPXE2.8G533F5KN0
CPU XEON 2.8G 533FSB 512K RK80532KE072512 SL6GG


96MPXE-2.4-25M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.4G 25M 2011P 10CORE E5-2658 V2


96MPXE3.0G800F1MN0
CPU XEON 3.06G 800FSB 1MB B80546KG0801M


96MPXE-1.8-20M20T
CPU ON SOCKET, XEON 1.8G 20M 2011P 8CORE E5-2648L(G)


96MPXE-2.4-12M13T1
CPU ON SOCKET, XEON 2.4G 12M 1366P 6CORE E5645(G)


96MPXE3.0G533F5KN0
CPU XEON 3.06G 533FSB 512K RK80532KE083512 SL6GH


96MPXE-2.5-30M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.5G 30M 2011P 12CORE E5-2680V3


96MPXES-3.3-8M11T
CPU ON SOCKET, XEON  3.3G 8M 1151P 4 CORE E3-1225V5


96MPXE-2.0-15M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.0G 15M 2011P 6CORE E5-2620(G)


96MPXE-3.0F8-2M-6B
CPU ON SOCKET, XEON 3.0G 800F 2M 604P BOX


96MPXE2.8G800F1MN1
CPU XEON 2.8G 800FSB 1MB BX80546KG2800EA


96MPXE-2.6-15M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.6G 15M 2011P 6CORE E5-2630V2


96MPXE-3.1-6M11T
CPU ON SOCKET, XEON 3.1G 6M 1155P 4CORE E3-1225(G)


96MPXE-2.0F6-2M4TL
CPU ON SOCKET, XEON 2.0G 667F 2M 604P(G)


96MPXE-2.6-20M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.6G 20M 2011P 8CORE E5-2640V3


96MPXE-306F8-1M6T
CPU ON SOCKET, XEON 3.06G 800F 1M 604P


96MPXE-3.2-8M10T
CPU ON SOCKET, Xeon 3.2G 8M 1150P 4CORE E3-1225 v3


96MPXE-2.4-12M13T
CPU ON SOCKET, XEON 2.4G 12M 1366P 4CORE E5620(G)


96MPXE-3.4-8M11T
CPU ON SOCKET, XEON 3.4G 8M 1155P 4CORE E3-1275(G)


96MPXE-2.3-8M10T
CPU ON SOCKET, Xeon 2.3G 8M 1150P 4CORE E3-1268L v3


96MPXE-2.9-20M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.9G 20M 2011P 8CORE E5-2690(G)


96MPXE-3.5-8M11T
CPU ON SOCKET, XEON 3.5G 8M 1155P 4CORE E3-1275V2(G)


96MPXE-2.2-30M20T1
CPU ON SOCKET, XEON 2.2G 30M 2011P 12CORE E5-2658AV3


96MPXE-1.9-15M20T
CPU ON SOCKET, XEON 1.9G 15M 2011P 6CORE E5-2609V3


96MPXEI-2.0-15M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.0G 15M 2011P 6CORE E5-2618LV2


96MPXE-2.66-8M11T
CPU ON SOCKET, XEON 2.66G 8M 1156P 4CORE X3450(G)


96MPXEI-2.8-25M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.8G 25M 2011P 10CORE E5-2680V2


96MPXE-1.8-15M13T
CPU ON SOCKET, XEON 1.8G 15M 1356P 6CORE E5-2428L(G)


96MPXE-2.53-8M13T
CPU ON SOCKET, XEON 2.53G 8M 1366P 4CORE E5540(G)


96MPXE-2.4-15M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.4G 15M 2011P 6CORE E5-2620V3


96MPXE-167F6-2M4TL
CPU ON SOCKET, XEON 1.67G 667F 2M 604P(G)


96MPXE-2.3FB-12M7T
CPU ON SOCKET, XEON 2.33G 1333F 12M 771P L5410(G)


96MPXE-2.5-10M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.5G 10M 2011P 4CORE E5-2609V2


96MPXE-2.0-12M13T
CPU ON SOCKET, XEON 2.0G 12M 1366P 6CORE L5638(G)


96MPXE-3.2-8M11T1
CPU ON SOCKET, XEON 3.2G 8M 1155P 4CORE E3-1225V2(G)


96MPXE-3.5-8M10T
CPU ON SOCKET, Xeon 3.5G 8M 1150P 4 CORE E3-1275 v3


96MPXE-2.5-25M20T
CPU ON SOCKET, XEON 2.5G 25M 2011P 10CORE E5-4624L V2


96MPXE-2.0-4M13T
CPU ON SOCKET, XEON 2.0G 4M 1366P 4CORE E5504(G)


XPROC-E5-2697-V2
CPU ON SOCKET, Xeon 2.7G 20M 12 CORE E5-2697 v2


XIMP-CPU-E52608LV3
CPU ON SOCKET, INTEL XEON CPU 2G 6CORE 15M E5-2608LV3


XCHE1-E5-2648L
CPU ON SOCKET, XEON 1.8G 20M 2011P 8CORE E5-2648L(G)


XNS01-CPU-E52667V3
CPU ON SOCKET, INTEL CPU XEON 3.2G 20M E5-2667V3


XNETE-CPU-E5520
CPU ON SOCKET, INTEL XEON 4C 2.26G 5.8GT 8M 1366P TY(G)


XPH1-CPU-L5518
CPU ON SOCKET, INTEL Quad-Core XEON 2.13G L5518


XPREA-CPU-E52697V3
CPU ON SOCKET, INTEL XEON CPU 2.6G 35M 14CORE E5-2697V3


XAENC-CPU-L3014
INTEL XEON L3014 3M,2.40G,1066MHZ FSB


XUZISCHE01-E5645
CPU ON SOCKET, XEON 2.4G 12M 1366P 6CORE E5645(G)


XDIG1-EU80574KJ080
CPU ON SOCKET, INTEL XEON 4C 3G 1333F 12M 771P TY(G)


XUZISCHE01-E5620
CPU ON SOCKET, XEON 2.4G 12M 1366P 4CORE E5620(G)


XCISCO-AT806140051
CPU ON SOCKET, INTEL XEON 6C 2.93G 6.4GT 12M 1366P TY


XUZISCHE01-L5518
CPU ON SOCKET, XEON 2.13G 8M 1366P 4CORE L5518(G)


XCHE1-E5-2658
CPU ON SOCKET, XEON 2.1G 20M 2011P 8CORE E5-2658(G)


XAENC-CPU-L5408
INTEL QUAD-CORE XEON 2.13G 12M 1066MHZ


96MPP41.8G400F2MN0
CPU ON SOCKET, CPU PentiumM 1.8GHz 400FSB 2MB RH80536GC0332M


96MPPD-1.8F8-1M7T
CPU ON SOCKET, PENTIUM 1.8G 800F 1M 775P E2160(G)


96MPP-3.2G-3M10T
CPU ON SOCKET, PENTIUM 3.2G 3M 1150P G3420


96MPP-2.9-3M11T
CPU ON SOCKET, PENTIUM 2.9G 3M 1155P TR


96MPPD-2.93-2M7T
CPU ON SOCKET, PENTIUM 2.93G 1066F 2M 775P E6500(G)


96MPP-2.7-3M11T
CPU ON SOCKET, PENTIUM 2.7G 3M 1155P TRAY G630(G)


96MPP4-3.4F8-2M7T1
CPU ON SOCKET, PENTIUM 4 3.4G 800F 2M 775P 651(G)


96MPP-2.3-3M10T
CPU ON SOCKET, PENTIUM 2.3F 3M 1150P TRAY G3320TE


96MPPS-2.4-3M11T
CPU ON SOCKET, PENTIUM 2.4G 3M 1151P 2 CORE G4400TE


96MPP-3.1-3M11T
CPU ON SOCKET, PENTIUM 3.1G 3M 1155P TRAY G2120(G)


96MPPD-2.8-3M11T
CPU ON SOCKET, PENTIUM 2.8G 3M 1156P TRAY G6950(G)


96MPPM-1.73F5-2M4T
CPU ON SOCKET, PENTIUM M 1.73G 533F 2M 478P 740


96MPPD-2.6F8-2M7T1
CPU ON SOCKET, PENTIUM 2.6G 800F 2M 775P E5300(G)


96MPPS-3.3-3M11T
CPU ON SOCKET, PENTIUM 3.3G 3M 1151P 2 CORE G4400


96RC-SAS-8P-PE-LS1
CPU BOARD, LSI RAID SAS 8PORT 6GB/S 512M PCIEX8(G)


96RC-SAS-4P-PE-LS3
CPU BOARD, LSI RAID SAS 4PORT 6GB/S 1G PCIE 3.0 X8(G)


96RC-SAS-8P-PE-LS2
CPU BOARD, (DEL)LSI 3WARE SAS 8PORT 6GB/S 512M PCIEX8(G)


96RC-CACHE V-LS
CPU BOARD, LSI LSICVM01 CACHE VAULT FLASH (G)


96RC-IBBU07-LS
CPU BOARD, LSIIBBU07 BATTERY BACKUP UNIT(G)


96RC-SAS-4P-PE-LS
CPU BOARD, LSI RAID SAS/SATA 4PORT 6GB/S PCIEX8(G)


96RC-SAS-8P-PE-LS3
CPU BOARD, LSI RAID SAS 8PORT 6GB/S 1G PCIE 3.0 X8(G)


96RC-IBBU09-LS
CPU BOARD, LSIIBBU09 BATTERY BACKUP UNIT(G)


96RC-SAS-4P-PE-LS2
CPU BOARD, LSI RAID SAS 4PORT 6GB/S 512M PCIEX8(G)


96RC-SAS-4P-PE-LS4
CPU BOARD, (DEL)LSI 3WARE SAS 4PORT 6GB/S 512M PCIEX8(G)


96RC-SAS-4P-PE-AD
CPU BOARD, ADAPTEC 6405 SAS 4PORT 6GB/S PCIEX8(G)


96RC-SAS-16-PE-AD2
CPU BOARD, ADAPTEC 71605Q 16P with maxCache 3.0


96RC-SAS-8P-PE-AD2
CPU BOARD, ADAPTEC 6805E R5 SAS 8PORT 6GB/S PCIEX4(G)


96RC-SAS-16-PE-AD1
CPU BOARD, ADAPTEC 71605 SAS 16P 6Gb/S PCIE3.0X8(G)


96RC-SAS-16-PE-AD
CPU BOARD, ADAPTEC 71605E SAS 16P 6Gb/S PCIE3.0X8(G)


96RC-AFM600-AD
CPU BOARD, ADAPTEC Flash Module AFM600(G)


96RC-AFM700-AD
CPU BOARD, ADAPTEC Flash Module AFM700(G)


96RC-SAS-8P-PE-AD
CPU BOARD, ADAPTEC 6805 SAS 8PORT 6GB/S PCIEX8(G)


96RC-SAS-8P-PE-AD3
CPU BOARD, ADAPTEC 7805 SAS 8PORT 6Gb/S PCIE3.0X8(G)


96RC-SAS-24-PE-AD
CPU BOARD, ADAPTEC 72405 SAS 24P 6Gb/S PCIE3.0X8(G)


96RC-SAS-4P-PE-AD1
CPU BOARD, ADAPTEC 6405E SAS 4PORT 6GB/S PCIEX1(G)


96RC-SAS-4P-PE-AD2
CPU BOARD, ADAPTEC 6405E KIT SAS 4PORT 6GB/S PCIEX1(G)


96RC-SAS-4C-PE-HP
CPU BOARD, HIGHPOINT RAID 10 CARD SAS 4CH PCIEX4(G)


96RC-T420-4C-P-PR
PROMISE FASTTRAKTX4200 4PORTS SATA RAID


96RC-ST-8C-PE-HP
HIGHPOINT RAID 5 CARD SATA2 8CH PCIE(G)


96RC-USB-4C-P-TM
TEKRAM  USB2.0  4 CHANNEL PCI CARD


96RC-ST-2C-P-TR
CPU BOARD, TEKRAM RAID CARD SATA 2CHANNELS PCI


96NIC-1G2P-PE-IN3
CPU BOARD, INTEL NIC 10/100/1000M PCIEx4 2PORT SERVER(G)


96NIC-1G2P-PE-IN
CPU BOARD, INTEL NIC 10/100/1000M PCIEx4 2PORT(G)


96NICW-AGN-MPE-IN3
CPU BOARD, INTEL WIFI 6205ABGN HALF MINIPCIE(G)


96NIC-1G4P-PE-IN
INTEL NIC 10/100/1000M PCIEx4 4PORT(G)


96NIC-1G-PE-IN
CPU BOARD, INTEL NIC 10/100/1000M PCIEx1 DESKTOP(G)


96NICW-AGN-MPE-IN4
CPU BOARD, INTEL WIFI+BT 6230ABGN HALF MINIPCIE(G)


96NIC-1G-P-IN2
INTEL NETWORK CARD 10/100/1000MPS PCI


96NIC-1G4P-PE-IN2
CPU BOARD, INTEL NIC 10/100/1000M PCIEx4 4P SERVER(G)


96NIC-1G-P-IN4
CPU BOARD, INTEL NIC 10/100/1000M PCI(G)


96NICW-54M-MP-SX-B
SILEX WIRELES CARD 54M/ABG MINIPCI BK(G)


96NIC-100M-P-DL1
D-LINK NETWORK CARD 10/100M PCI(G)


96NIC-100M-P-EC
E-COM 100M 8139D LAN CARD EN-539TX-D
AGS-QUADRO-K5200
CPU BOARD, Quadro K5200 8GB PCI-Ex16 DVI*2 DP*2 FS


AGS-QUADRO-M6000-2
CPU BOARD, Quadro M6000 24GB PCI-Ex16 DVI*1 DP*4 FS


AGS-QUADRO-M5000
CPU BOARD, Quadro M5000 8GB PCI-Ex16 DVI*1 DP*4 FS


AGS-QUADRO-K4200
CPU BOARD, Quadro K4200 4GB PCI-Ex16 DVI*1 DP*2 FS


AGS-QUADRO-K420-2
CPU BOARD, Quadro K420 2GB PCI-Ex16 DVI-I*1 DP*1 FS


AGS-QUADRO-K2200
CPU BOARD, Quadro K2200 4GB PCI-Ex16 DVI*1 DP*2 FS


AGS-QUADRO-K620
CPU BOARD, Quadro K620 2GB PCI-Ex16 DVI-I*1 DP*1 FS


AGS-QUADRO-K6000
CPU BOARD, Quadro K6000 12GB PCI-Ex16 DVI*2 DP*2 FS


AGS-QUADRO-K420
CPU BOARD, Quadro K420 1GB PCI-Ex16 DVI-I*1 DP*1 FS


AGS-QUADRO-M4000
CPU BOARD, Quadro M4000 8GB PCI-Ex16 DP*4 FS
AGS-NVS-510
CPU BOARD, NVS 510 2GB PCI-E x16 MDP*4 FS


AGS-NVS-310
CPU BOARD, NVS 310 512MB PCI-E x16 DP*2 FS


AGS-NVS-315
CPU BOARD, NVS 315 1GB PCI-E x16 DMS59 FS


AGS-PHI-7120P
CPU BOARD, INTEL XEON PHI COPROCESSOR 7120P 16GB


AGS-TESLA-K20-A
CPU BOARD, Tesla K20 5GB PCI-E x16 FS


AGS-TESLA-K40-P
CPU BOARD, Tesla K40 12GB PCI-E x16 HS


AGS-TESLA-M60-PLR
CPU BOARD, TESLA M60 16GB PCI-E x16 HS L to R


AGS-TESLA-K10-PLR
CPU BOARD, Tesla K10 8GB PCI-E x16 HS L to R


AGS-TESLA-M60-PRL
CPU BOARD, Tesla M60 16GB PCI-E x16 HS R to L


AGS-TESLA-K10-PRL
CPU BOARD, Tesla K10 8GB PCI-E x16 HS R to L


AGS-TESLA-K40-A
CPU BOARD, Tesla K40 12GB PCI-E x16 FS


AGS-TESLA-K20-P
CPU BOARD, Tesla K20 5GB PCI-E x16 HS


AGS-TESLA-K20X-P
CPU BOARD, Tesla K20X 6GB PCI-E x16 HS


GFX-A5T4-30DS1
CPU BOARD, E6460 512M PCI-E DVII+MINIDP+HDMI HS(G)


GFX-A5T7-10FM1
CPU BOARD, E6760 1G PCI-E MINI DP*6 FS(G)


GFX-A5T7-80DM1
CPU BOARD, E6760 1G PCI-E DVI*2+MINI DP*2+HDMI FS(G)


GFX-A5T8-40NST1
CPU BOARD, E8860 2GB GDDR5 MXM(G)


GFX-N3A7-40NSS1
CPU BOARD, GT765M MXM B GDDR5 2GB


GFX-A5T7-20FM1
CPU BOARD, E6760 1G PCI-E MINI DP*4 FS(G)


GFX-A5T4-00FM1
CPU BOARD, (DEL12)E6460 512M PCI-E DVI-I+HDMI FS(G)


GFX-A3T5-71FST1
CPU BOARD, HD5450 512MB PCI-E 1X DVII+HDMI+VGA FS(G)


GFX-N3A1-71FMS1
CPU BOARD, GT610 1G PCI-E 1X DVI+HDMI+VGA FS FH


GFX-A5T7-00LS1
CPU BOARD, (DEL12)E6760 1G PCI-E DVI-I+HDMI HS LP(G)


GFX-A3T5-01FST1
CPU BOARD, HD5450 1G PCI-E16X DVID+HDMI+VGA FS FH(G)


GFX-A3T5-61FST1
CPU BOARD, (DEL)HD5450 512MB PCI DVII+HDMI+VGA FS FH(G)


GFX-A5T8-20FMT1
CPU BOARD, E8860 2GB GDDR5 mini DP*4(G)


GFX-A5T7-90FST1
CPU BOARD, E6760 1G PCI-E 16X DVI-I+DVI-D HS(G)


GFX-A5T4-20LS1
CPU BOARD, (DEL12)E6460 512M PCI-E MINI DP*4 HS LP(G)


GFX-A5T4-20LM1
CPU BOARD, (DEL12)E6460 512M PCI-E MINI DP*4 FS LP(G)


GFX-A5T4-00LS1
CPU BOARD, (DEL12)E6460 512M PCI-E DVI-I+HDMI HS LP(G)


GFX-N3A2-01FMS1
CPU BOARD, (DEL)GT740 1G PCI-E 16X DVI-D+HDMI+VGA FS FH(G)


GFX-A5T8-D0FMT1
CPU BOARD, E8860 2GB GDDR5? DP*4(G)


GFX-A3T2-01FMT1
CPU BOARD, HD7750 1G PCI-E 16X DVID+HDMI+VGA FS(G)


GFX-A5T7-90FMT1
CPU BOARD, E6760 1G PCI-E 16X DVI-I+DVI-D FS(G)


GFX-N3A1-01FMS1
CPU BOARD, GT610 1G PCI-E 16X DVI+HDMI+VGA FS FH(G)


GFX-A5T4-00FS1
CPU BOARD, (DEL12)E6460 512M PCI-E DVI-I+HDMI HS(G)


GFX-A5T4-30DM1
CPU BOARD, E6460 512M PCI-E DVII+MINIDP+HDMI FS(G)


GFX-A5T4-00LM1
CPU BOARD, (DEL12)E6460 512M PCI-E DVI-I+HDMI FS LP(G)


GFX-A5T8-10FMT1
CPU BOARD, E8860 2GB GDDR5 mini DP*6(G)


GFX-N3D2-40NSS1
CPU BOARD, GT770M 2G MXM B type


GFX-A5T7-00LM1
CPU BOARD, (DEL12)E6760 1G PCI-E DVI-I+HDMI FS LP(G)


GFX-N3A1-01FSS1
CPU BOARD, GT610 1G PCI-E 16X DVI+HDMI+VGA HS FH(G)


GFX-A3T5-40NST1
CPU BOARD, HD5450 512MB MXM 3.0 Type A(G)


96OT-DS-4008HCI
OTHERS, Hikvision DS-4008HCI H.264 Capture Card E


96OT-DS-4004HI
Hikvision DS-4004HI   H.264 Capture Card TC


96OT-DS-4004HCI
OTHERS, Hikvision DS-4004HCI H.264 Capture Card E


96OT-DS-4004HCI104
HIKVISION DS-4004HCI-104 CARD(G)


96OT-DS-4016HCSI
Hikvision DS-4016HCSI 16Channels video and audio


96OT-DS-4016HCI
OTHERS, HIKVISION DS-4016HCI CARD(G)


96CP-4C-DS-6104HCI
HIKVISION 6104 4CH VIDEO SERVER(G)


XMSE1-DS-4304HFHI
CPU BOARD, Hikvision DS-4304HFHI-E PCI-Ex1 2.0


96OT-DS-4002MDI
Hikvision  DS-4002MDI


96VG-2G-PE-MA
CPU BOARD, MATROX MPX40HF 2G PCIEx16 GEN2 DVI+VGA HS(G)


96VG-2G-PE-MA1
CPU BOARD, MATROX MPX42HF 2G PCIEx16 GEN2 DVI+VGA HS(G)


96VG-128M-PE-MA
CPU BOARD, MATROX MPXV8F 128M PCIEX4 INPUT BOARD HS(G)


96VG32M-P-DR-MA
OTHERS, (DEL)MATROX G450 32M PCI DUAL DISPLAY(G)


96VG-2G-PE-MA2
CPU BOARD, MATROX MPX44HF 2G PCIEx16 GEN2 DVI+VGA HS(G)


XASG-VGP690-PCIE-M
OTHERS, Matrox Millennium P690 128MB PCI-E x16


96VG-1G-PE-MA
CPU BOARD, MATROX MPXSDIF 1G PCIEx16 DVI+VGA HS(G)


96VG-256M-PE-MA
CPU BOARD, MATROX MPXV16GF 256M PCIEX4 INPUT BOARD HS(G)Share this:

Post a Comment