Sự khác nhau giữa máy tính thông thường và máy tính nhúng

Máy tính công nghiệp Advantech hoạt động bền bỉ 24/7/365

Sự khác nhau giữa máy tính thông thường và máy tính nhúng

Cũng giống như các hệ thống khác, máy tính nhúng là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên chúng chủ yếu được xây dựng nhằm phục vụ một mục đích chuyên biệt nào đó. Phần cứng nhúng được tùy chỉnh từ khâu thiết kế nên các thiết bị nhúng thường khác nhau đáng kế tùy vào ứng dụng mà nó đảm nhiệm.


Sau đây là sự khác nhau giữa máy tính thông thường và máy tính nhúng:
Máy tính thông thường và máy tính nhúng- Embedded computer

Share this:

Post a Comment